Флексибилна амбалажа

Храна

Флексибилна амбалажа за различни видови на храна.

Домаќинство

Флексибилна амбалажа за производи кои се употребуваат во и околу домот.

Термособирачки обвивки

Обвивки за делумно или целосно покривање на различни видови на тврда амбалажа.