Услуги

Флексо Печатење

Печатење на различни подлоги вклучувајќи хартиена, пластична, целофанска и метализирани филмови.

Конвертирање

Конвертирање на џамбо ролни во ролни, по големина и потреба на клиентите.

Дизајн Студио

Креирање на дизајни од почеток и адаптирање на истите за достапните технички решенија.

Полимерни плочи

Креирање на полимерни плочи по потреба на клиентите за употреба при флексо печатење.