Назад

Термособирачки обвивки

Обвивки за делумно или целосно покривање на различни видови на тврда амбалажа.
Пијалаци

Печатени сливови за делумно или целосно покривање на секаков вид на шише.

Храна

Печатени обвивки за секаков вид на тврда амбалажа, вклучувајќи тегли, метални и пластични садови и многу други.